Programi delavnic komuniciranja in javnega nastopanja

Vaši zaposleni so vaši ambasadorji

Ste zmajali z glavo? Potem vam verjetno škripa v … komunikaciji. Ta je namreč temelj vsega, kar ljudje počnemo. S komunikacijo rešujemo izzive, gradimo odnose, ustvarjamo organizacijsko klimo. Tudi vaši zaposleni se razlikujejo. Po starosti, izobrazbeni strukturi, po zavzetosti za delo, po načinu komunikacije. Da bi se čim uspešneje soočili z razlikami in jih prepoznali kot prednost, vam v nadaljevanju predstavljam nabor programov, s katerimi dosežemo tako želen komunikacijski preboj. Zadovoljni pa smo vsi – zaposleni, njihovi vodje, direktorji in stranke.

 

Učinkovita medsebojna komunikacija (med sodelavci, vodje-zaposleni …)

Komuniciranje med različnimi generacijami v podjetju je izziv, s katerim se marsikdo ne zna soočiti. V delavnici vas naučimo:

 • osnovnih značilnosti komunikacije posameznih generacijskih skupin in komuniciranja s sodelavci tako, da bodo razumeli sporočila in jih ne samo slišali;
 • v sebi vedno najti pravo energijo za komunikacijo na način, da bo prijazna in spoštljiva;
 • biti dober opazovalec in prilagajati svoja sporočila svojim opažanjem;
 • govoriti nevsiljivo in s pomočjo prijazne komunikacije navdušiti tudi tiste, ki so najmanj zainteresirani.

 

Odlično pisno, ustno in e-komuniciranje

Komunikacija je naše ogledalo. Je tudi ogledalo podjetja, v katerem smo zaposleni. Slovnično in oblikovno pravilno pripravljeni dopisi in elektronska korespondenca, spoštljiva in prijazna telefonska komunikacija postajajo ogrožena vrsta, hkrati pa vsi poslovni partnerji in stranke pričakujejo hitro, strokovno in prijazno odzivnost. Zato vas v delavnici naučimo:

 • odprave najpogostejših slovničnih napak, ki jih počnemo pri pisni komunikaciji;
 • priprave strokovnega in sporočilno močnega dopisa;
 • pravil poslovnega elektronskega komuniciranja;
 • učinkovitega telefonskega pogovora.

 

Komuniciranje zaposlenih na socialnih omrežjih

Socialna omrežja so postala neizogiben in učinkovit kanal komuniciranja s strankami, z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji, s širšo javnostjo. Pogosto se na objave odzovejo tudi zaposleni. Predvsem, ko se v podjetju dogajajo spremembe, radi komentirajo. Na delavnici zaposlene naučimo:

 • razumevanja delovanja in učinkovanja socialnih medijev,
 • pomena, ki ga profili na socialnih omrežjih za podjetje imajo,
 • razumeti, da dveh svetov ni, ampak da posledice ravnanja v virtualnem nosimo v realnem svetu;
 • odgovorne uporabe spletnih omrežij,
 • odgovornega komentiranja in objavljanja doživetij, povezanih z njihovo zaposlitvijo in delodajalcem.

 

Prijazna in učinkovita komunikacija s strankami

Stranke so izjemno pomembna javnost in tudi vaše podjetje si želi zadovoljnih uporabnikov, kajne? Dokler ima stranka dobro uporabniško izkušnjo, je svet lep, ko pa prihajajo reklamacije, se kopiči nezadovoljstvo. Ne samo pri strankah, tudi v zaposlenih, ki so zadolženi za odnose s strankami. Kako preseči konflikt tako, da bosta zadovoljna oba – stranka in zaposleni? V delavnici naučimo:

 • aktivnega poslušanja stranke;
 • konstruktivnega pristopa h konfliktni stranki;
 • zgradbe konstruktivnega pogovora s konfliktno stranko;
 • ocenjevanja meje »dobrega okusa« in zaščita zaposlenega pred konfliktno stranko;
 • veščin odličnega in prijaznega komuniciranja, s katerim pomirimo stranko;
 • spretnosti, zaradi katerih bo »tečna stranka« postala zvesta in hvaležna stranka – vaš ambasador.

 

Predstavljanje podjetja na konferencah, simpozijih, javno nastopanje

Zaposleni so danes pogosto v funkciji javnih govorcev, v kateri predstavljajo glas in podobo podjetja. Naučimo jih:

 • primerne zgradbe javnega nastopa, s katerim prepričamo občinstvo;
 • izbirati prave besede v pravem trenutku;
 • primerne intonacije;
 • nevsiljive in prepričljive gestike;
 • pripraviti prezentacijo, ki je odlična grafična podpora vaši predstavitvi

 

Delo z mediji

Veliko ljudi je danes postavljenih v vlogo uradnih komunikatorjev v podjetjih, pa jim nihče doslej ni razložil, kako učinkovito komunicirati z vsemi ključnimi javnostmi, zato se na izjemno praktično naravnani delavnici naučimo:

 • kako napisati prodorno sporočilo za javnost,
 • kako se pripraviti na podajanje izjave ali intervju, da boste lahko povedali točno to, kar želite,
 • kako odgovarjati na neprijetna vprašanja,
 • kako pripraviti pozornosti vredno novinarsko konferenco,
 • kako komunicirati podjetje na socialnih omrežjih in se spopasti z različno (ne)prijaznimi komentarji.

 

Več informacij na petra@pepi.si.

Za več informacij o organizaciji in izvedbi dogodkov nas kontaktirajte

Naslov: Streliška cesta 53b, 2000 Maribor

Telefonska številka:+386 41 205 533